Forum Paku Jaya Wujudkan Keserasian Sosial

Untuk mencapai peningkatan fungsi kawasan pedesaan dan perkotaan yang serasi, pemerintahan Desa Cipaku melalui sebuah Forum-nya Paku Jaya kini tengah …